Verzuimbegeleiding

Welke vormen van verzuimbegeleiding biedt ArboWorx?

 

ArboWorx stelt in overleg met u vast welk vorm van verzuimbegeleiding en welke mate van ondersteuning het best aansluit op uw wensen. 

 

Wij kennen de volgende varianten:

 

BasicWorx©

  

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het casemanagement, u bepaalt wanneer onze professionals u komen ondersteunen. Bij inschakeling van verzuimcoach, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere professionals worden de kosten op nacalculatie gefactureerd.

 

BasicWorx is geschikt voor ondernemingen met een laag tot gemiddeld verzuim, waar P&O een actieve rol speelt in het casemanagement.

 

Wij stellen ons verzuimmanagement systeem ter beschikking waarin u alle medewerkers invoert, bij iedere ziekmelding verricht de verzuimcoach een telefonische intake, u ontvangt een rapportage met een (vermoedelijke) hersteldatum of een advies over de te nemen vervolgstappen.

 

Tarief: € 29,00 per jaar per medewerker.

 

EasyWorx©


Wij nemen voor u het casemanagement uit handen, dat wil zeggen, wij signaleren alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ en wij ondersteunen u bij de volledige dossieropbouw tot en met een eventuele WIA- keuring.

 

EasyWorx is geschikt voor ondernemingen met een laag tot gemiddeld verzuim, die de volledige verzuimbegeleiding uit handen willen geven tegen een vast tarief.


Wij stellen ons verzuimmanagement systeem ter beschikking waarin u al uw medewerkers invoert. Bij iedere ziekmelding verricht de verzuimcoach een telefonische intake, u ontvangt een rapportage met een (vermoedelijke) hersteldatum en de verzuimcoach zal een bedrijfsarts inschakelen indien nodig. De verzuimcoach zal u bij alle stappen welke in het re-integratietraject nodig zijn adviseren volgens de richtlijnen van de 'Wet Verbetering Poortwachter’. De verzuimcoach houdt telefonische spreekuren en evaluaties en zal u adviseren over bijvoorbeeld de inzet van interventies. Indien de bedrijfsarts wordt ingeschakeld ontvangt de betreffende medewerker een uitnodiging voor het spreekuur.

 

Tarief: € 80,00 per jaar per medewerker

 


MaatWorx©

 

Door middel van en WorxScan wordt de huidige situatie van uw organisatie in kaart gebracht. De rapportage die hieruit voortvloeit dient als basis voor de aanpak van uw verzuimbegeleiding op maat.

 

MaatWorx kenmerkt zich door een hoge flexibiliteit in de dienstverlening:

  • Spreekuren op uw locatie
  • Uw verzuimprotocol wordt naar uw wens ingericht
  • De verzuimcoach is het eerste aanspreekpunt

Tarief: Op verrichtingenbasis of een vast bedrag per jaar

Arboworx

Postbus 5005

2900 EA Capelle a/d IJssel

 

06 450 918 48

verzuimcoach@arboworx.nl

 

K.v.K. nummer:

09183297

Rekeningnummer:

ING 5606860