Reintegratie

Re-integratie

Is een van uw werknemers ziek? Wij kunnen uw medewerker helpen om weer aan de slag te komen. Dat is een verantwoordelijkheid die niet allen bij u, maar ook bij uw werknemer ligt.


Een snelle, gerichte aanpak van het ziekteverzuim helpt voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt worden en in de WIA terechtkomen. Om het voor u aantrekkelijk te maken om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst te houden of te nemen, kunt u een beroep doen op verschillende re-integratie-instrumenten. Wij bezien bij ieder verzuimgeval welke instrumenten de mogelijke financiële risico’s voor u kunnen beperken.


Welke verplichtingen zijn er?


U geeft de ziekmelding binnen een week door aan ArboWorx. Als uw werknemer zes weken ziek is, maakt ArboWorx een probleemanalyse. Hierin staat waarom de werknemer niet kan werken, wat zijn mogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk zou kunnen, kortom: wat de werknemer nog wél kan.

 

Samen met uw werknemer maakt u nu een Plan van Aanpak. U bekijkt hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag komt en hoe u hem daarbij kunt helpen. U moet een casemanager aanstellen, dit kan ook een casemanager van ArboWorx zijn, die het nakomen van de afspraken bewaakt.


Het is raadzaam een gedegen re-integratiedossier aan te leggen. Dat kan in het door ArboWorx geleverde dynamisch persoonsvolgsysteem, waarin u uw bevindingen en rapportages kunt vastleggen. U meldt hierin alle afspraken en activiteiten die u en uw werknemer ondernemen. Wil de werknemer in de toekomst een WIA-uitkering aanvragen dan is dit dossier belangrijk. UWV kijkt voordat een WIA-aanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld, eerst naar de verrichte re-integratieinspanningen van u en uw werknemer. Zijn deze onvoldoende geweest, dan volgt een sanctie. Zijn deze wel voldoende, dan wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld.


Arboworx of u dient  uiterlijk in de tweeënveertigste ziekteweek van uw zieke werknemer een ziekmelding door te geven aan het UWV.


Als uw werknemer na anderhalf jaar nog niet hersteld is, dan krijgt hij een WIA-aanvraag thuisgestuurd. Samen met u bekijkt hij dan of hij een WIA-uitkering gaat aanvragen.


U bent verplicht uw zieke werknemer terug te begeleiden naar het eigen werk. Wanneer dat niet mogelijk is, moet passend werk gevonden worden. Dit kan in uw bedrijf zijn, maar ook in een ander bedrijf. Daarvoor kunt u een re-integratiespecialist van Arboworx inzetten.

 

Gedurende de eerste twee jaar bent u verplicht het loon van de zieke werknemer door te betalen.
 

Wat is belangrijk?


Snelle re-integratie:

  • Start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag.
  • Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan. 
  • Vraag hulp aan ArboWorx.
  • Laat UWV of ArboWorx naar het Plan van Aanpak kijken.
  • Toets regelmatig of uw geleverde inspanningen nog overeenkomen met het plan van aanpak dat u opstelde.
  • Laat onderzoeken of er subsidies of voorzieningen mogelijk zijn en of u verzuimkosten kunt verhalen op uw verzekering.
  • Werk samen met andere bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever.
  • Zet tijdig een re-integratiebureau in als blijkt dat werkhervatting binnen uw bedrijf niet lukt.

Arboworx

Postbus 5005

2900 EA Capelle a/d IJssel

 

06 450 918 48

verzuimcoach@arboworx.nl

 

K.v.K. nummer:

09183297

Rekeningnummer:

ING 5606860